mediation draait om echt contact

Om een conflict op te lossen, is het belangrijk de ander te horen, te zien en zoveel mogelijk te begrijpen. Verplaats je in elkaar. Ik help daar graag bij.

Als je zelf een uitweg vindt en afspraken maakt, is de kans het grootst dat je je daar goed bij voelt. En dat dat zo blijft.

Waar mensen samen zijn, is altijd iets te beleven. Vaak leiden ontmoetingen tot mooie ervaringen en resultaten. We helpen, inspireren en versterken elkaar. Voelen sympathie, vriendschap of zelfs liefde voor de ander.

Maar er kan ook wrijving ontstaan tussen mensen. We kunnen meningsverschillen krijgen die soms ontaarden in ruzie en conflicten. Dat kan in je relatie, op je werk, in de buurt, in de vereniging…. ja dat kan overal gebeuren. Soms met mensen bij wie je nooit had gedacht dat er afstand of onenigheid zou ontstaan. En wat doe je dan? Hoe los je dat op? Hoe zorg je ervoor dat de band hersteld wordt of hoe ga je desnoods op een goede manier uit elkaar?

Vaak lukt het mensen door te praten tot een oplossing te komen en het conflict achter zich te laten. Maar niet altijd. Dan kan het goed zijn om er een onafhankelijke persoon bij te halen die in vertrouwen helpt de onderlinge communicatie te herstellen of versterken. Een persoon die geen partij is in het conflict, er geen belang bij heeft, maar die wel goed kan luisteren en waar nodig de juiste vragen stelt. Iemand die jullie assisteert samen tot een oplossing te komen. Niet omdat hij of zij dat zo wil, maar omdat júllie daarvoor kiezen. Want als je zelf een uitweg vindt en afspraken maakt, is de kans het grootst dat je je daar goed bij voelt. En dat dat zo blijft.

uit elkaar

Een stukgelopen liefdesrelatie leidt vaak tot groot verdriet. Bij scheiding moet er bovendien veel geregeld worden. Ik help ex-geliefden op een zo gepast en mild mogelijke manier uit elkaar te gaan. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is dat van grote betekenis.

Door goed met elkaar te blijven praten, kom je tot keuzes en afspraken die beider belangen weerspiegelen en die daarom voor allebei goed voelen. Ook in de toekomst.

Afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant waarin een ouderschapsplan is opgenomen als er kinderen onder 18 jaar zijn. Ik kan de afspraken voor jullie vastleggen.

Waarschijnlijk zie je als een berg op tegen het moment dat je het je kind(eren) gaat vertellen. Bij de voorbereiding daarop kan ik je helpen. Desgewenst praat ik daarna met hem of haar (of hen) over de gedachten, angsten en behoeften die er zijn.

op het werk

Omdat mensen vaak veel tijd op hun werk doorbrengen, kan onenigheid met collega’s er diep inhakken. Je gaat met lood in je schoenen naar je werk en het lukt niet meer te ontspannen. Ruzie met de baas of collega’s, pesterijtjes, structurele, principiële verschillen van inzicht… ze leiden allemaal tot minder werkplezier en minder resultaat.
De enige manier om hier echt iets aan te doen, is met elkaar te praten en op zoek te gaan naar manieren om de ander weer te vertrouwen en te respecteren.

Ik begeleid gesprekken tussen werknemers onderling of tussen leidinggevende en werknemer. Het eerste doel is altijd duurzaam herstel van de relatie, maar het kan zijn dat het beter is om afscheid te nemen van elkaar. Ook dan kan ik helpen in goed overleg afspraken te maken die voor beide partijen bevredigend zijn.

in de buurt

Ruzie in de buurt kan zo hoog oplopen dat mensen om die reden verhuizen. Een conflict en opgelopen frustraties belemmeren een aangenaam en veilig thuisgevoel. Om je weer lekker te voelen in je eigen huis, je eigen omgeving, is het belangrijk om de communicatie en het contact met buren te verbeteren.

Soms gaat onenigheid over een concreet onderwerp zoals een boom die zonlicht wegneemt, geluidsoverlast, een schutting die verkeerd geplaatst is of een hinderlijk geparkeerde auto, maar de problemen kunnen ook dieper liggen.

 

Als mediator ondersteun ik gesprekken met buurtgenoten, zodat er een fundament gelegd wordt om samen door te kunnen. Als naar elkaar geluisterd wordt, irritaties worden uitgesproken en problemen worden uitgepraat, is het mogelijk begrip en waardering voor elkaar te krijgen. Dan kun je weer prettig en vreedzaam naast elkaar wonen.

het overige

Irritaties en conflicten kunnen overal ontstaan: binnen de familie, een vriendenkring, een vereniging, een geloofsgemeenschap, tussen zakenpartners en ga zo maar door. Bijna altijd is het pijnlijk, leidt het tot verdrietige of op zijn minst lastige situaties en stress.

Als belangen tegenstrijdig zijn, lukt het niet altijd om er zonder hulp uit te komen. Gesprekken lopen stroef, leiden tot spanning en soms al snel tot nieuwe verwijten.

 

Als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar kan ik helpen de communicatie te verbeteren en onderling begrip en vertrouwen te kweken. Want oog en oor voor de wederzijdse behoeften en belangen is wezenlijk voor herstel van de relatie en een duurzame oplossing van het geschil. Ook als de mogelijkheid tot herstel van de band onzeker is, kan ik helpen onderzoeken of er voldoende basis is om samen door te gaan. En hoe die basis versterkt kan worden.